Odmor na selu u Hrvatskoj

Ponuda vila, kuća, apartmana i soba u 9 ruralnih destinacija

Affiliate ugovor

Opći uvjeti suradnje u affiliate programu

Ugovorne straneOvaj ugovor sklapa se između turističke agencije Rural koncept d.o.o. sa sjedištem na adresi Selo 132b, Premantura, HR-52100 Pula (u daljnjem tekstu: agencija) i vlasnika web stranica koji je ispunio affiliate pristupnicu (daljnjem tekstu: affiliate partner).Članak 1. - Predmet ugovora i odnos ugovornih stranaIspunjavanjem online prijave affiliate partner u potpunosti prihvaća uvjete ovog ugovora. Ugovorom se definiraju uvjeti sudjelovanja, kao i prava i obveze sudjelovanja u affiliate programu. Temeljem ovog ugovora agencija ustupa affiliate partneru neekskluzivno pravo oglašavanja turističkih proizvoda iz baze podataka u vlasništvu agencije.

Stranke ugovora predstavljaju nezavisne strane. Ovaj ugovor ne predstavlja agencijsku B2B suradnju te affiliate partner ne dobiva ovlasti za prezentaciju usluga agencije koje nisu definirane ovim ugovorom. Agencija zadržava sva prava vezana uz ime tvrtke, oznake tvrtke, logotip, tekst i ostale grafičke elemente i intelektualna prava. 
Članak 2. – Sudjelovanje u affiliate programuPravo sudjelovanja ima svaka pravna i fizička osoba koja ima vlastite web stranice. Affiliate partner se postaje trenutkom dodjele jedinstvenog linka (u nastavku: affiliate URL). Za dobivanje affiliate URL-a potrebno je ispuniti affiliate online pristupnicu agencije, nakon čega se affiliate partneru mailom dodijeljuje affiliate URL zajedno s pristupnim podacima korisničkom dijelu affiliate programa, gdje affiliate partner ima uvid u broj poslanih upita i ostvarenih rezervacija putem njegovog URL-a.


Na dodijeljeni affiliate URL affiliate partner preusmjeruje posjetitelje sa svojih internet stranica. 


U slučaju grube povrede odredbi iz ovoga ugovora, agencija zadržava pravo da u bilo kojem trenutku affiliate partneru uskrati pravo sudjelovanja u affiliate programu deaktivacijom njegovog affiliate URL-a, bez prava na otkazni rok i isplatu provizije. Agencija zadržava pravo odbijanja affiliate suradnje na web stranicama čiji sadržaj nije sukladan standardima poslovanja agencije (pornografija, nasilje, diskriminacija,, ilegalne aktivnosti i sl.).


Članak 3. – Oblici suradnjeAffiliate partner za sudjelovanje u affiliate programu može koristiti jedan ili oba navedena oblika (u daljnjem tekstu: affiliate oblici):

AFFILIATE FRAME
AFFILIATE LINK 


Affiliate frame, odnosno tzv. iFrame podrazumijeva oglašavanje turističke ponude sa www.rural-koncept.hr unutar framea koji može biti uklopljen u bilo koju web stranicu koja ima predviđen prostor širine 535px. 
 


Affiliate link podrazumijeva povezivanje stranica linkom koji može biti stavljen na tekst, grafiku ili web service. Affiliate URL se dodjeljuje affiliate partneru prilikom ispunjenja online pristupnice, a služi za preusmjeravanje prometa na početnu stranicu www.rural-koncept.hr.

Ukoliko affiliate partner želi koristiti oba oblika suradnje, dužan je uvijek koristiti isti affiliate URL kako bi se pravilno evidentirao ukupno ostvareni promet.


Članak 4. – Evidencija prometa, visina provizije i dinamika isplate provizijeIspunjavanjem online pristupnice affiliate partner dobiva svoje korisničko ime i lozinku s kojom pristupa affiliate računu u dijelu web stranica agencije. Unutar svog računa, affiliate partner ima kompletan uvid u broj posjetitelja, realizirane rezervacije, ukupno ostvareni promet te evidenciju affiliate isplata. Provizija se isplaćuje po realiziranoj rezervaciji u obliku fiksnog iznosa ovisno o vrijednosti osnovne usluge rezervacije (bez doplata i boravišne pristojbe), PDV je uključen u iznos provizije.


Postotak provizije utvrđuje se prema ostvarenom prometu unutar jedne obračunske godine, koja započinje datumom ispunjenja online pristupnice i traje 12 mjeseci, a obračunava se prema sljedećem principu:

Ostvareni godišnji promet u €             Provizija (%)

do 10.000,00                                            4
10.001,00 – 30.000,00                               5
više od 30.001,00                                      6

Agencija je dužna isplatiti proviziju affiliate partneru na njegov zahtjev u bilo kojem trenutku, uz uvjet da je ostvarena provizija veća od troškova transfera novca. Troškove transfera novca snosi primatelj. Ukoliko tijekom obračunske godine affiliate partner ne zatraži isplatu provizije, agencija će samoinicijativno isplatiti obračunatu proviziju na kraju obračunske godine, neovisno o njenom iznosu.


Ukoliko je affiliate partner pravna osoba, on ispostavlja fakturu na temelju koje agencija isplaćuje proviziju. Faktura treba sadržavati sljedeće podatke: broj fakture, broj žiro računa, naziv firme te pečat i potpis odgovorne osobe.

Ukoliko je affiliate partner fizička osoba, između njega i agencija se sklapa ugovor o djelu, gdje će ostvarena provizija predstavljati bruto iznos zarade affiliate partnera. Affiliate partneru će biti isplaćen neto iznos, odnosno, iznos nakon podmirenja obveza prema državi.

Eventualne reklamacije na isplaćeni iznos affiliate partner dužan je podnijeti pismenim putem unutar osam (8) dana od isplate provizije. Naknadne reklamacije neće se uzeti u obzir.

Članak 5. – Granice odgovornostiAffiliate partner nema nikakvu odgovornost u pogledu gosta koji je rezervirao određenu uslugu iz ponude unutar frame ili sa stranica www.rural-koncept.hr. Agencija preuzima na sebe potpunu brigu o gostu i obvezuje se pružiti mu punu uslugu, a što podrazumijeva: odgovaranje na upite potencijalnih gostiju, ispostavu predračuna i računa, kontroliranje izvršenih uplata, potvrda rezervacija i slanje vouchera, otkaz rezervacije, rješavanje eventualnih reklamacija te prihvat i pružanje sve potrebne pomoći gostima na terenu.

Affiliate partner nema, također, nikakvu odgovornost u pogledu točnosti informacija (cijena, opisa, slika, raspoloživosti) objavljenih unutar framea ili na stranicama www.rural-koncept.hr.

Ukoliko gost iz bilo kojeg razloga ne bi poštivao standarde poslovanja agencije, agencija zadržava pravo ne udovoljiti tome gostu, te mu odbiti pružiti usluge iz svog programa.

Agencija ne odgovara za indirektne štete vezane uz neobračunavanje provizije, ukoliko bi se ispostavilo da je do toga došlo zbog nestručnog rukovanja affiliate alatima ili zbog eventualnih brisanja cookie-ja od strane posjetitelja. Agencija ne odgovara za štetu uzrokovanu greškom u radu servera, nestanka električne energije, vremenskim nepogodama i slučajevima "više sile". 


Affiliate partner je dužan svoju jedinstvenu affiliate lozinku čuvati i ne prenositi je trećim osobama. U slučaju zlouporabe, affiliate partner snosi odgovornost za štetu uzrokovanu nečuvanjem svoje jedinstvene affiliate lozinke.


Članak 6. – Završne odredbe

Sve odredbe ovog ugovora stupaju na snagu popunjavanjem online pristupnice i potvrdom iste. Eventualne promjene ugovora stupaju na snagu njihovom objavom na web stranicama agencije, a saznanje o izvršenim promjenama affiliate partner dobiva redovitim pregledavanjem web stranica agencije.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme, a može ga, bez prethodnih objašnjenja, pismenim putem raskinuti bilo koja od uključenih strana. Unutar otkaznog roka od mjesec dana potrebno je podmiriti sve obveze nastale za vrijeme trajanja ugovora.

Odmah po prestanku suradnje, affiliate partner je obvezan ukloniti sav materijal agencije sa svojih web stranica.Članak 7. – Nadležnost sudaStranke se obavezuju da će eventualne sporove i nesporazume uzrokovane ovim ugovorom rješavati međusobnim dogovorom. U suprotnom nadležan je Općinski sud u Puli, a mjerodavno hrvatsko zakonodavstvo.