Odmor na selu u Hrvatskoj

Ponuda vila, kuća, apartmana i soba u 9 ruralnih destinacija

Kontakti

Sjedište

RURAL KONCEPT d.o.o. za usluge i turistička agencija
Selo 132b, Premantura HR - 52100 Pula 

Tel: +385 (0)52 218 239
info@rural-koncept.hr
www.rural-koncept.hr

Registrirano u: Trgovačkom sudu u Rijeci – stalna služba u Pazinu

MBS:040271987
OIB:  83727419124
ID: HR-AB-52-040271987
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Član uprave: Duška Pribjegović

Banka: Raiffeisenbank Austria
ŽIRO RAČUN: 2484008-1105815223
IBAN: HR7924840081105815223

Ured

Turistička agencija „RURAL KONCEPT“, Medulin, Munida 33

Tel: +385 (0)52 218 239

GSM: +385 (0)98 504 080

Radno vrijeme ureda

Ponedjeljak - Petak: 9.00 h - 15.00 h

OBAVIJEST O PODNOŠENJU PISANIH PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

Sukladno odredbi čl. 6. St.1. toč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:
- pisano u poslovnim prostorijama;
- na email info@rural-koncept.hr; ili
- poslati poštom na adresu Rural Koncept d.o.o., Selo 132b, Premantura, 52100 Pula.
Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.