Odmor na selu u Hrvatskoj

Ponuda vila, kuća, apartmana i soba u 9 ruralnih destinacija

Agroguru usluge

Primarna i sekundarna proizvodnja

Poljoprivredni biljni i životinjski proizvodi su sirovinska osnova za prehranu stanovništva u izvornom i prerađenom obliku. Glavna značajka ove proizvodnje je da korištenjem poljoprivrednog zemljišta, uz rad i ostale materijale, proizvodite proizvode koji se koriste za vlastitu uporabu ili za tržište.

Agroguru tim omogućava vam brzu i jeftinu dostupnost iskustva, stručnih znanja, kompletnih rješenja, kao i tipskih projekata za ostvarivanje ciljeva vezanih uz razvoj poljoprivrede i uspostavljanje održivog razvoja poljoprivrede.
Našim klijentima možemo ponuditi besplatno osnovno savjetovanje putem direktnog kontakta, te najjeftiniju edukaciju i tehničku realizaciju projekata iz područja:

Stočarstva - rješenja za:

 • osnivanje, rekonstrukciju i razvoj specijaliziranih farmi i održivih proizvodnih sustava, sve prema standardima Europske unije;
 • osnivanje, rekonstrukciju i razvoj mini mljekara i sirana u svim fazama, od organiziranja, preko uspostavljanja tehnološkog procesa, pa do formiranja robne marke i zajedničkog izlaska na tržište;

Osmišljavanja, provedbe i razvoja proizvodnje s povećanom dodanom vrijednošću, koje osiguravaju veći dohodak:

 • podizanje trajnih nasada (vinogradi, voćnjaci, lucerišta, uzgojene šume)
 • plastenička prozvodnja (klasična i hidroponska proizvodnja)
 • integralna i ekološka prozvodnja (klasična profitabilna poljoprivredna proizvodnja ili visokokvalitetna visokopoticana ekološka proizvodnja
 • prerada i trženje na OPG (direktna prodaja na vlastitom proizvodnom pragu, itd.)

Osmišljavanja, provedbe i razvoja tržišne infrastrukture za potrebe proizvođača poljoprivrednih i prehrambenih prozvoda prema preporuci i standardima Europske unije:

 • skladišta i hladnjače
 • pakirnice, sortirnice, otprema,
 • kapaciteti za preradu i zamrzavanje,
 • distributivni centri

Organiziranja i udruživanja poljoprivrednika i zajedničkog nastupa lokalnih proizvođača i malih poduzetnika na tržištu s ciljem stvaranja jedinstvenih robnih marki proizvoda te njihove kvalitetnije i dohodovnije prodaje:

 • utvrđivanje mogućnosti i organiziranje zadružnih i ostalih udruženih oblika poljoprivrednih proizvođača utemeljenih na načelima izvornog europskog zadrugarstva,
 • uspostavljanje proizvodnih sustava u smislu proizvođačkih organizacija i sustava zajedničkog nastupanja.

(Tržište Europske unije prepoznaje termin proizvođačka organizacija kao minimalnu tehničku jedinicu koja je sposobna opstati na tržištu te temeljem navedenoga ostvaruje dodatna prava i povlastice u smislu poticaja i drugih mjera jedinstvene poljoprivrede agrarne politike).

Poljoprivredna industrija osnova je za razvoj mnogih drugih industrija kao npr: strojarske (proizvodnja poljoprivredne mehanizacije), kemijske (proizvodnja umjetnog gnojiva i pesticida) i drugo, no svakako je za ruralni razvoj najvažnija i najznačajnija:

 • prehrambena industrija,
 • industrija stočne hrane i
 • industrija proizvodnje energije iz ostataka poljoprivredne proizvodnje.

Radi učinkovite realizacije ovakvih projekata naš stručni tim uspostavlja kontinuiranu suradnju s lokalnom samoupravom i svim nositeljima razvoja. Pružamo kompletnu razvojnu uslugu i obavljamo potrebne stručne i organizacijske poslove vezane uz osmišljavanje, pripremanje, financiranje i implementaciju projekata, kao što su:

 • prikupljanja informacija, stručno i poslovno, tehnološko i organizacijsko savjetovanje,
 • izrada svih potrebnih analiza, programa i akcijskih planova raznih projekata u poljoprivredi,
 • izrada idejnih rješenja i studija izvedivosti raznih projekata u poljoprivredi,
 • izrada ponude tipskih projekata i projektnih prijedloga,
 • izrada prezentacijskih materijala i edukacija lokalnih proizvođača,
 • izrada svih potrebnih odluka, ugovora i osnivačkih akata,
 • pribavljanje uvjeta za gradnju prema važećem Zakonu o gradnji te prema postojećim prostornim planovima.
 • izrada projektno-tehničke dokumentacije i troškovnika,
 • pribavljanje dozvola za građenje,
 • izrada investicijskih studija i poslovnih planova,
 • pripremanje i provedba projekata za modele financiranja kroz (subvencije, poticajni krediti, pretpristupni fondovi EU - IPARD, i dr.),
 • tehničko i organzacijsko savjetovanje u fazi izvođenja projekata/radova,
 • stručni nadzor nad izvođenjem radova/projekata,
 • usluge stručnog praćenja i savjetovanja u fazi pokretanja proizvodnje i poslovanja te izlaska na tržište (izrada organizacijskih i općih akata, uspostavljanje tehnoloških i proizvodnih procesa, uspostavljanje poslovnih funkcija) te
 • praćenje i kontrola realizacije, izrada svih vrsta izvještaja.

Agroguru stručni pravni tim nudi veliki broj pravnih savjeta iz područja imovinskog prava, trgovačkog prava, prava vlasništva, obveznih odnosa i drugo. Izrađujemo za klijente sve vrste pravnih elaborata, izrađujemo različite vrste ugovora, osnivačkih akata trgovačkih društava, obrta i drugo te zastupamo klijente u sudskim sporovima.